Viktor Horján, Svetlana Rymarenko a Jana Lieskovská

Rimavská Sobota 7.6.2014