DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

Umelecká agentúra FLUENT PRODUCTION  je  organizátorom a sprostredkovateľom divadelných predstavení divadiel SR a ČR, príp. projektov jednotlivých umelcov.

Produkčná spoločnosť KUMŠT PRODUCTION je spoločnosť produkujúca divadelné predstavenia a následne realizujúca šnúru zájazdov po SR a ČR.